Kontakt/Styrelse

KEPA/KEPAB AB har sitt kansli i Näringspunktens lokaler i centrala Stockholm tillsammans med ett stort antal andra branschföreningar.

Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Stockholm
Postadress: Box 22 307 104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00 (vx) Fax: 08-508 938 01
E-post: kepa@branschkansliet.se

På kansliet arbetar:
Monica Eriksson, VD tel: 08-508 938 43
Tobias Gullberg, statistik

På årsmötet 2016 valdes följande personer att ingå i KEPA:s styrelse:

Niklas Norström (ordf) Durable
Dan Andersson, Papyrus Supplies
Margareta Le Calvé, Office Depot
Tomas Lennberg, Esselte
Peter Lind, Abena
Mats Karlsson, Staples
Janne Müntzing, SCA Hygiene Products
Monica Runestam, Despec