Om KEPA

Swedish Trade Association for Paper, Packaging and Office Supplies

KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden (därav namnet KEPA).

Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade, från tillverkare till återförsäljare. Medlemsföretagen erbjuds marknadsstatistik, seminarier i aktuella branschfrågor, myndighetskontakter, rådgivning mm.


KEPA-dagen

Med anledning av Coronavirusets spridning i landet samt rådande mötesrestriktioner – har inte KEPA-dagen kunnat arrangeras 2020. När nästa KEPA-dag kan gå av stapeln är i dagsläget osäkert med anledning av pandemin.

Årsmöte 2021

KEPA kommer hålla årsmöte 6 maj 2021. Pga pandemin, kommer mötet hållas digitalt.


The Future is Now – Nordisk konferens Köpenhamn 9 maj 2019 

KEPA och vår danska systerorganisation KONPA anordnade den 9 maj en nordisk branschdag. Rapport och bilder från eventet hittar du här.


Medlemmar
Medlemsföretagen är indelade i tre sektioner där specifika frågor kan drivas.
De tre sektionerna är:

  • Kontorsvaruleverantörer
  • Återförsäljare
  • Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer

KEPAs verksamhet
KEPA ordnar årligen ett årsmöte och vid behov sektionsmöten.
Vart annat år anordnas KEPA-dagen, en branschdag som samlar hela branschen.

KEPA erbjuder medlemmar att delta i statistikverksamhet och ordnar seminarier och kurser i olika ämnen, till exempel offentlig upphandling, praktisk juridik vilket sker genom ett helägt serviceaktiebolag.

Läs mer om KEPAs verksamhet i vår informationsfolder.
Hämta foldern HÄR

HÄR hittar du KEPAs stadgar

litenKEPAutantext