Om KEPA

Swedish Trade Association for Paper, Packaging and Office Supplies

KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden (därav namnet KEPA).

Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade, från tillverkare till återförsäljare. Medlemsföretagen erbjuds marknadsstatistik, seminarier i aktuella branschfrågor, myndighetskontakter, rådgivning mm.


The Future is Now – Nordisk konferens Köpenhamn 9 maj 2019 

Årsmöte Köpenhamn 9 maj därefter gemensam konferens!

Hämta INBJUDAN och information om The Future is Now

KEPA och vår danska systerorganisation KONPA anordnar den 9 maj en nordisk branschdag. Anmäl dig både till konferensen och till KEPAs årsmöte HÄR


GULD-sponsorer till det nordiska mötet är:


SILVERsponsorer till det nordiska mötet är:Medlemmar
Medlemsföretagen är indelade i tre sektioner där specifika frågor kan drivas.
De tre sektionerna är:

  • Kontorsvaruleverantörer
  • Återförsäljare
  • Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer

KEPAs verksamhet
KEPA ordnar årligen ett årsmöte och vid behov sektionsmöten.
Vart annat år anordnas KEPA-dagen, en branschdag som samlar hela branschen.

KEPA erbjuder medlemmar att delta i statistikverksamhet och ordnar seminarier och kurser i olika ämnen, till exempel offentlig upphandling, praktisk juridik vilket sker genom ett helägt serviceaktiebolag.

Läs mer om KEPAs verksamhet i vår informationsfolder.
Hämta foldern HÄR

litenKEPAutantext