EDI KEPA

För att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklade den tidigare finpapperssektionen inom KEPA en branschstandard för utbyte av prisinformation.

Standarden riktar sig till användare av grafiskt insatsmaterial för import till grafiska kalkylprogram och är tänkt som en gemensam standard inom Sverige.

Konkret innebär standarden att man alltid vet i vilken ordning de olika uppgifterna om företagets varor, varugrupper, priser osv ska skickas och med hur många tecken.

Standarden för utbyte av prisinformation framtaget av den numera upphörda finpapperssektionen inom KEPA finns nu att tillgå HÄR