KEPA-dagen

KEPA-dagen kommer inte arrangeras 2020 pga Coronapandemin och de mötesrestriktioner som råder.

Information om när nästa KEPA-dag kan hållas, kommer skickas så snart vi vet när det är möjligt.


Tack alla som deltog på KEPA-dagen 18 oktober 2018 på Operaterrassen!

KEPA-dagen samlar hela branschen och är en konferens som anordnats sedan 2004. Konferensen är öppen för både medlemmar och icke medlemmar. 

På talarlistan fanns Claes Elfsberg som talade om det osäkra politiska läget som rådde vid tiden för konferensen.

Åsa Domeij berättade om Axfoods hållbarhetsarbete. Som alla vet, är Amazon på väg in på den svenska marknaden. Jonas Arnberg från HUI talade om vad detta kan innebära för Sverige. Slutligen fick deltagarna möta Fredrik Hillelson, grundare av Novare som berättade hur arbetsgivare ska attrahera ny arbetskraft och inte minst, få dem att stanna.

KEPA-priset delades ut till Pen Store!

KEPA-dagen 2018 sponsrades av:


OM KEPA-DAGEN
Tanken med KEPA-dagen är att skapa en återkommande mötesplats för branschen då tillfälle ges att dels ta del av intressanta föredrag och dels möta kollegor under trevliga former.

KEPA vill i samband med KEPA-dagen uppmärksamma ett företag inom branschen som vågat tänka nytt och agerat annorlunda på marknaden. Detta belönas genom att ett företag tilldelas det så kallade KEPA-priset. Ordföranden i juryn för KEPA-priset är Karin Johansson (vd Svensk Handel).