Kontakt

KEPA/KEPAB AB har sitt kansli i Näringspunktens lokaler i centrala Stockholm tillsammans med ett stort antal andra branschföreningar.

Besöksadress: Fleminggatan 7 Stockholm
Postadress: Box 22 307 104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00 (vx) Fax: 08-508 938 01
E-post: kepa@branschkansliet.se

På kansliet arbetar:
Monica Eriksson, VD tel: 08-508 938 43
Tobias Gullberg, statistik